Medikal

Ürünlerini üreten veya ithal eden firmaların, ürünlerini iç piyasaya sürmeden önce Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek Bildirim Kayıt Belgelerini almaları gerekmektedir

Bildirimi yapılmayan ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaktı

 

Kontrol Belgesi

Ürün gruplarına göre başvuru yerleri ve istenen belgeler değişiklik arz etmektedir. İthal etmek istediğiniz ürün bilgilerini firmamıza bildirmeniz halinde, firmamız gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak, ilgili ürünün kontrol belgesine tabi olup olmadığı konusunda sizi bilgilendirecektir. 

 

Kozmetik Ürün İthali

İthal veya imal edilen kozmetik ürünlerin yurtiçi piyasaya sürülmeden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

 

Uyuşturucu Ve Psikotrop Madde Özel İzin Belgesi

Uyuşturucu madde imalinde kullanılabilecek tipteki ürünlerin (Toluen, Aseton, Sülfürik Asit, Hidroklorik Asit vb.) ithalat denetimleri için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “İthal İzin Yazısı” dır.

 

Biyosidal Ürün İşlemleri

İlaç Ruhsatlandırma İşlemleri (ctd)

Firmamız Ruhsat dosyalarının hazırlık aşamasından, ruhsat kesim aşamasına kadar geçen süreçte profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma İşlemleri

Ruhsat başvuruları, İyi İmalat Uygulamaları (GMP) koşullarını sağlayan üretim yerlerinde üretilmek şartıyla Türkiye sınırları dâhilinde yerleşik bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinde belirtilen bilgi ve belgeler ile her bir farmasötik dozaj formu için ayrı bir dosya hazırlanarak,

 

Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları Ve Enteral/parenteral Beslenme Ürünleri İthal İzinleri

Gmp Belgesi İşlemleri

Ruhsat Devir Ve Yenileme İşlemleri

Tıbbi Cihazlar üzerine verdiğimiz hizmetleri  

 

 

Sağlık ve Medikal Üzerine verdiğimiz başlıca konulardır...