İşletme Sermayesi Finansmanı

 

İşletmeler sahip oldukları kaynakları, mal ve hizmet üretiminde kullanmak üzere çeşitli varlıkların finansmanında kullanırlar. Bir işletmenin üretim yapabilmesi, faaliyetlerini yürütebilmesi için binalara, makinelere, araçlara vb. gibi uzun süre kullanabileceği sabit varlıklara ihtiyacı vardır. Ancak, işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için sabit  varlıkların olması yeterli değildi.