Finans

 

 -Ceo Finans çeşitli sektörlere aracılık ettiği uzun vadeli krediler ile özel sektör şirketlerinin  kuruluşundan, büyümelerine kadar yıllarboyunca önemli katkılarda bulunmuştur.

 

-Ceo Finans'ın  özel sektöre aracılık ettiği krediler, "yatırım" anlayışı ile orta ve uzun vadelerde   yoğunlaşmıştır.

 

-Ceo Finans hem firmaların kapsamlı mali analizini yapmakta, hem de çeşitli sektörlere yıllardır  sağlamış olduğu finansmanlar sayesinde edindiği bilgi birikimi ile yatırım projelerini detaylı olarak  inceleyerek fizibilitesini hazırlamaktadır. Krediler proje esasına göre verilmekte; ekonomik, teknik, mali ve yönetimsel açıdan mühendis, iktisatçı ve mali analistlerden oluşan proje değerlendirme ekibi  tarafından değerlendirilmektedir.

 

-Ceo Finans proje değerlendirme alanında uzmanlığını kanıtlamıştır. Uluslararası ve yerel özel fonlardan Projelere  destek sağlamaktadır. Yatırımın en çok ihtiyacı olan sektörlerine yönelik özel kaynaklar sağlanmakta ve proje bazında özel sektör firmalarına kullandırılmasına aracılık etmekte ve ortak projelerde yatırımcı olarak yer alabilmektedir.