Varlığa Dayalı Finansman

 

VDF sayesinde; Yatırımcılar yüksek bir getiri kazanma imkânı yakalamaktadır. Finansman giderleri azalmaktadır.

 

Bu durum nakit akışının daha düzenli bir şekle girmesine neden olduğu için borçlanma maliyetlerinin azalmasına neden olmaktadır.

  

Daha düşük sermaye ihtiyacı duyulmakta olup firmaların sermaye yapılarını güçlendirmektedir. Firmaların kendi kendilerini finanse etmelerine imkan   tanımaktadır. Kredi ve likidite gibi risklerin belli bir süre için dağıtılmasını ve azalmasını sağlamaktadır ve şirketler için önemli bir likiditekaynağıdır.

 

Aktif – pasif dengesizlikleri giderilmektedir. Düşük maliyetli fon kaynağı sağlanmaktadır.