Proje Sermaye Finansmanı

 

Proje  Finansmanı, bir  yatırım   projesinin; projeyi  gerçekleştirecek ortakların  kredibilitesi, üretilecek ürünün/verilecek hizmetin ait olduğu sektörde  beklenen gelişmeler, üretilecek ürünün/verilecek   hizmetin alıcıları, üretim/hizmet tesisini fiziki olarak tamamlamayı taahhüt  eden  firmanın  referansları,  hukuki çerçeve gibi unsurlar dikkate alınarak proje analizinin yapılması ve projenin tamamlanması  için  gerekli  orta-uzun vadeli finansmanın sağlanmasıdır

 

 Optimum sermaye yapısının  kurulması ve şirketin ihtiyacına yönelik gerekli sermayenin sağlanması amacıyla özel sermaye fonlarından kaynak yaratılması  ve/veya stratejik yatırımcılar ile ortaklıklar tesis edilmesine de katkıda bulunmaktayız.

 

 Eksik sermaye ihtiyacının, şirketin bilançolarını şişirmeden maksimum oranda giderilmesidir.

Genellikle tek bir varlığın, gelir kaynağının ya da projenin finansmanıdır.

Finansman karşılığında projenin gelirlerinin ya da varlığın teminatı söz konusudur.

Sınırlı yada sıfır şirket desteği verilerek yapılmış, sözleşmelere bağlı ve piyasanın talebi olan basit yapıları içeren projelerdir