İthalatın Finansmanı

İthalatın finansmanını ikiye ayırmak mümkündür.

 

 

İthalat Finansmanı                  : İthalatçılara, malların mülkiyetini elde etmelerinden önce yapılan finansmandır.

 

İthalat Sonrası Finansman      : İthalatçıların, malların mülkiyetini elde etmesinden sonraki finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. İthalatın finansmanında kullanılan kaynaklara kısaca bakarsak:

 

Vesaik Mukabili İthalat           : İhracatçı tarafından, malların alıcının bulunduğu yere gidine kadar geçen süre için sağlanan kredidir.

 

Akreditif Kredisi                      : İthalatçı tarafından, peşin ödeme yerine mallar gümrüğe ulaştığında ödeme yapılması, ithalatçıya sağlanmış bir kredi sayılabilir.

 

Banka Kabulü                         : Satıcı tarafından, ibraz edilen poliçenin, ithalatçının bankası tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşir.