İhracatın Finansmanı

İhracatın finansmanı: ihracatçının mal ve hizmetleri sevk etmeden önce veya sonra sevk ettikten sonra, gereksinim duyduğu fonların sağlanmasıdır.

İhracatçılar, siparişi aldıklarında üretimi gerçekleştirmek için veya vadeli mal sattıklarında mal bedeli ödeninceye kadar, finansmana ihtiyaç

duyarlar.

 

İhracatın finansmanı iki şekilde olur:

 

Sigorta edilmesi      : İhracatçının alacağını tahsil edememe riskine karşı alacağın sigortalanmasıdır. (Gayri-maddi finansman)

Kredi Verilmesi       :  Bu da nakdi finansmandır.