Kurumsal Risk Hizmetleri

Proaktif bakış açısına sahip olmak ; aslında oluşabilecek olumlu/olumsuz fırsat ve tehditlerin önceden düşünülmesini ve buna göre aksiyonlar alınmasının yanında , Amaçlanan hedeflerin ve vizyonun gerçekleştirilmesidir.  Kurumların hedeflerini gerçekleştirmelerine etki edecek herhangi bir olayın  meydana gelme olasılığı risk Proaktif bakış açısına sahip olmak aslında oluşabilecek olumlu/olumsuz fırsat ve tehditlerin önceden düşünülmesini ve buna göre aksiyonlar alınmasını gerektirir.

 

Kurumların hedeflerini gerçekleştirmelerine etki edecek herhangi bir olayın/durumun meydana gelme olasılığı risk olarak tanımlanmaktadır.
Risk Yönetimi standartları, kuruluşlara bu konuda yol gösterici bir kılavuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu standartlar zinciri ile hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek potansiyel risklerin tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı şekilde yönetilmesi gerekir. Risk Yönetimi,  sistemli ve kapsamlı bir şekilde nasıl yapılabileceğini madde madde anlatmaktadır  Risk Yönetimi standartları değer yaratmak ve korumak amaçlıdır.

 

İş süreçlerindeki riskler, risk yönetimi modelinin temelini oluşturur. Risklerin belirlenmesi, analizi, gözden geçirilmeli ve belirlenecek aksiyonlar mutlaka üst yönetimin karar alma mekanizmasının bir parçası olmalıdır.  Risk Yönetimi  sistematik ve planlı yapılmasını gerektirir. Kuruluşların risk yönetimi modeli açık, anlaşılır ve kapsamlı hazırlanmalıdır.  Bu standart ile hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek potansiyel risklerin tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı şekilde yönetilmesi dir.