Dezenformasyon

 

Reel Sektörde yer alan işletmeler , Pazar oluşturmak  ve geliştirmek için ürünlerinin ve de işletmelerinin en ekonomik ve en fazla fayda getirici şekilde tanıtılması tüketiciler ile en sağlıklı iletişimin kurulması çok önemli bir hizmet alanı haline gelmiştir. Artık içine kapanık ve bölgesel pazarlama zihniyeti çağdaş ekonomilerde uzun zaman önce terk edilmiş bir uygulamadır. Reklamı, sistemin en gerekli aracı haline getirmiştir. Pazar payının büyütülmesi ,yeni yatırımların veriminin kısa sürede alınması için tanıtımın önemini tartışmak bile anlamsızdır.

 

Bunun yanında işletmenin pazarlarında kendi ürünlerine ikame olan ürünler ,bunlara ait pazarlama modelleri , işletmesi hakkında çıkan haber ve yorumları sektöre yönelik yapılan yayınlar ,sektörle yakın temasta bulunmak gibi zorunlu hizmetleri de enformasyon hizmetleri adı altında vermekteyiz.

 

Mutlaka başarılı işletmelerde başarının sırları mevcuttur. Bu sırların dışarı karşı korunması da en az dışarıdan güncel bilgi  alınması kadar önemli bir konudur. Dezenformasyon dediğimiz bu hizmetimizde ,işletmelerin ticari sırlarının Korunmasına yönelik hukuki ve fiziki tedbirlerin alınması konularında verilecek hizmetleri içermektedir.