Planlama \ Sistem Kontrol Projeleri

Planlama / Sistem Kontrol Projeleri

İşletmenin üst düzey yönetiminin görevi işletmenin yönünü belirlemek ve işletme amaçlarını gerçekleştirecek stratejileri saptamaktır. Pazarlamada planlama, geniş anlamda ele alındığında pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için analiz ve tahminler  yapılır. Bu  İşlemlerle ilgili  üst  düzey  yöneticilerle birlikte proje  ve  çözüm  üretilir.

 

Pazarlama Planlaması Projelerimiz  arasında Başlıklar  Şunlardır:

 -Proje Planlaması                                                         -Mamul Programı 

 -Stratejik Planlama                                                       -Fiyat Progamı

 -Taktik Planlama                                                           -Dağıtım Programı

 -Tutundurma Progamı                                                 -Programların Koordinasyonu ve Bütünleşme     

 

Bigi  Sistem Kontrol Projelieri ve Uygulamaları

Bilgi Sistemleri işletmelerin ekonomik yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereklidir,Bilgi sistem Kontrol projeleri işletmelere karlılık ve  verimlilik açısından katkı sağladığı gibi aynı zamanda ,müşterilere de düşük fiyatlı ,kaliteli ürün ve hizmetlerin sunumasını da  sağlamaktadır.

 

Bilgi sistemlerinin değerinin finansal açıdan değerlemesinde , bilgi sistemlerine yapılan yatırımın maliyet karşılığının gerçekten alınıpalınmadığını  tarafımızca  soyut ve somut  olarak  ayrılmaktadır.

 

 Somut Faydaları                                                                  Soyut Faydaları

-Verimliliğin artması                                                      -Kaynak Kontrolünün gelişmesi

-İşlem maliyetlerinin azalması                                    -Örgüt esnekliğinin artması

-İşgücünün azalması                                                    -Zamanında bilgiye ulaşılması

-Tesis maliyetlerinin azalması                                    -İş tatminin artması

-Bilgisayar harcamalarının azalması                         -Müşteri memnuniyetinin artması

-Sekretarya maliyetlerinin azalması                           -Çalışanların motivasyonun artması