Personel- Bordro

 

Dönemsel Personel Hizmetleri

-Gelişen dünya ve ülke ekonomisine paralel olarak ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda EPS’(ElektronikPersonelSistemi )ninfirmalara verdiği hizmetler arasındapersonel bölümlerinin destek konusu olan Bordrolama ve Bulundurma hizmeti de bulunmaktadır. SSK, İşkur ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili tümsüreçlerin yürütülmesi, şirket elemanlarının bordrolarının hazırlanması tarafımızdan Personel Servis Danışmanlık  tarafından yürütülmektedir.

 

Teknik Bordrolama / Payroll Outsourcing

-Özelikle son yıllarda mevzuatın sürekli değişmesi nedeniyle başlı başına bir uzmanlık haline gelen bordro sürecinin outsource edilmesi ücret gizliliğinin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. CEO Bilişim outsourcing projesi yalnız personel muhasebesini değil personelin özlük  süreçlerine yönelik çok farklı süreçleri de kapsamaktadır. Bordro işlemleriyle zaman kaybı, bürokratik işlemlerin ve prosedürlerin takibi, SGK,iş- Kur ve Çalışma Bakanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket içi ücretlerin öğrenilmesi gibi problemlerinizi outsourcing  Personel Servis

Danışmanlık ile çözebilirsiniz.

Bulundurma

-Proje bazlı çalışmalarınızda personel sayınız artmadan, sirkülasyon oranınız gereksiz yükselmeden, personel özlük süreçleriyle zamanyitirmeden outsourcing  

-Personel Servis Danışmanlık ile yerine getirebiliriz.

-Seçme-yerleştirme maliyetlerini düşürür.

-Özellikle masraf raporlarıyla çalışmakta olan birimlerde muhasebe evrak sayısını azaltır.

-Personele ilişkilerde iş hukuku konusunda yanlışlık yapılmasını önlenir.

-Personele yönelik özlük işlemlerinde takip yükümlülüğünü kaldırır.

 

Dönemsel / Yarı Zamanlı Personel

-Kadro sıkıntısı çekilen dönemlerde veya belirli süreli çalışma dönemlerinde uygun elemana CEO İ.K. Personel Servis Danışmanlık sayesinde kısa sürede ulaşılabilinir.

 

Toplu İşe Alım ve Bordrolama

-Dönemsel olarak çalışacak ve gruplar halinde yapılan eleman istihdamlarında çözüm ortağınız yine CEO İ.K. Personel Servis Danışmanlıkolacaktır.

 

Bordro ve Personel Süreçleri Denetimi

 -Müşterinin tüm bordro veya personel süreçleri, yürürlükte yasalar ve genelgeler doğrultusunda denetlenir. Konuya yönelik denetim raporumüşteri  yönetimine    iletilir.

 İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı

 Özlük dosyalarındaki eksik evraklar

 Aylık sigorta prim bildirgeleri

 İşkur’a verilen belgelerin doğruluğu

 İşyeri tehlike dereceleri

 Bordroların SGK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tesbiti

 

Döner Sermaye, Honorarium ve Resmi Kurumlar Ödemelerinin ve Dokümantasyonunun Takibi

-Döner sermaye ile ilişkili tam zamanlı, serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya çalıştığı kurum adına fatura verebilen hekimlerinödemelerinin müşteri adına gerçekleştirilmesi, projeye yönelik muhasebe evraklarının temini CEO İ.K. Personel Servis Danışmanlık tarafından yapılmaktadır.