Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış ticaret faaliyetleri olarak tanımlanan ithalat ve ihracat hareketlerinin ,gerek ülke ekonomisine gerekse dış ticareti gerçekleştiren firmalara sağladığı katkının önemi herkes tarafından bilinmektedir. Ancak dış ticaret ne kadar önemli ise dış ticaret faaliyetleri kapsamındaki operasyonel işlemlerin sağlıklı yürütülmesi  de karşılaşacak riskler açısından bir o kadar önem arz etmektedir. Bu nedenle ,dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat kuralları hakkında yeterince bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

 

Ulusal mevzuatımızın  önemli bir bölümünü kapsayan  32 Sayılı Karar'da yapılan köklü değişiklikler sonucu ithalat ,ihracat ve transit ticaret kapsamındaki kambiyo yükümlülüklerinin takibine  son verilmiş olması nedeniyle ,ulusal mevzuatımız içinde önem arz edecek konular olarak sadece Teşvik ve Gümrük  Mevzuatı'nın kaldığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Gümrükleme işlemlerinin de bu konuda uzman olan gümrük müşavirleri tarafından yürütüldüğü düşünüldüğünde ,dış ticaret faaliyetinde bulunan firmalar veya dış ticaret işlemlerine aracılık/garantörlük yapan bankalar için uluslararası mevzuat kuralları ön plana çıkmaktadır.

 

Uluslararası Kuralların doğru yorumlanması  ve bunu  uygulamaya doğru akratılması ileride oluşabilecek ithilafların  ve risklerin  giderilmesi açısından son derece önemlidir.

 

Bu kurallar Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce- ICC ) tarafından yayınlanmakta dır.

 

CEO GROUP Ulusal ve Uluslararası  Ticaretinizde  ,yatırımlarınız da  sizlere uzmanlaşmış danışmanlık ve organizasyon desteği ve/veya Spesifik konusuna göre finans organizasyonları  ile destek vermektedir.