ISO/OHSAS

ISO

 

Kalite Yönetim Sistem Belgelendirmesi

Kaliteye önem vermek , günümüz rekabet koşullarında firmaların daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlar. Bu sebepten dolayı firmaların sistemlerini belirli Standartlara göre kurmaları ve işletmeleri gerekmektedir.

 

Firma içinde planlı ve sistematik çalışma koşullarını sağlar.

Hedeflenen kalitenin sürekliliğini ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma koşullarını oluşturur.

Faaliyetlerin izlenebilirliğini ve geriye dönük çalışmalara ulaşılabilirliğini sağlar.

Kalite planları, proses kontrol, muayene deney, kalibrasyon vs. gibi şartların yerine getirilmesiyle kusursuz ürün elde etme imkanı sağlar.

Maliyet ve zamandan tasarruf

Azalmış iadeler

Daha az müşteri şikayeti ve

Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.

Karlılığı ve verimliliği artırır.

Etkin bir yönetim sağlar.

 

OHSAS

 

OHSAS 18001 İşçi sağlığı ve iş güvenliği standardıdır.

 

İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ denir.

 

Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

 

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur.

 

Aşağıdaki adımlar ile OHSAS 18001 İSGYS kurulabilir.

 

-İSG Risk Değerlendirme Eğitimi Düzenlenmesi,

-Proje lideri ve ekibi ile birlikte İSG sistem yapısının oluşturulması,

-İSG politikasının belirlenmesi

-İSG yasal gerekliliklerinin tespiti

-Risk Değerlendirmelerinin ve tehlikeli iş analizlerinin yapılarak risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulama planının oluşturulması

-İSG hedeflerinin ve yönetim programının oluşturulması

-İSG görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

-İSG kontrol prosedürlerinin oluşturulması

-Acil durum prosedür ve planlarının oluşturulması

-Performans ölçüm ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi

-İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sistematiğinin belirlenmesi

-İSG Dokümantasyonun hazırlanması ve uygulamaya dönük geliştirilmesi

-İç Denetimleri yerine getirecek denetçi ekibinin oluşturulması,

-İç Denetçi Eğitiminin verilmesi

-Gözden Geçirme Toplantısının yapılması ile tam bir yönetim çevriminin gerçekleştirilmesi

-İç denetimlerin yerine getirilmesi ,raporlanması ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi belgelendirme öncesi İç  denetim yapılması Şeklindedir.