Marka Patent

Marka

Grubumuz veritabanı kayıtlarında yapılan ve firma tarafından talep edilmesi halinde Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan ön araştırma neticesinde, belirlenen marka müracaat edilebilir nitelik taşıyorsa, gerekli belgelerin  tamamlanması halinde Marka Tescili için müracaatınız tarafımızdan yapılır

 

Müracaat sonrasında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yaklaşık 8 aylık incelemede markanın ilana çıkmasına karar verilirse, marka 3 ay süre ile 3. kişilerin itiraz haklarını kullanabilmesi amacıyla resmi Marka bülteninde ilan edilir. 3 aylık yayın süresi sonunda ilana çıkan markaya herhangi bir itiraz gelmez ise markanın tesciline karar verilir. Müracaat sonrasında tüm aşamaların olumlu geçmesi ve ilana çıkmasına karar verilen markaya herhangi bir itiraz gelmemesi halinde marka tescil işlemi, müracaat tarihinde itibaren yaklaşık 10-12 ay sürmektedir.

 

Şirket Kuruluşları esnasında Ticaret Siciline Tescil edilmeleri Marka Tescili değildir.Marka tescili sadece Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan müracaattan sonra sağlanabilir.

 

PATENT

 

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlara yetkili merciler tarafından (Türk Patent Enstitüsü) verilen belgeye kısaca Patent denmektedir. buluş sahibi, buluşunun başkaları tarafından kullanılmasını engelleme hakkına sahip olmaktadır.