Hakkımızda

 

Globalleşen ekonomide, var olmak ve bunu sürdürmek, değişen mevzuatlar ve acımasız rekabet nedeniyle ne kadar güç olsa da CEO GROUP ve onun anlayış ve vizyonuyla bunun aslında ne kadar kolay olduğunu göstermekteyiz.Günümüz ve dünya ekonomisi içerisinde ve ülkemizin ekonomik, mali ve hukuki yapısının derin mevzuatlara bağlandığı ortamda, firmaların öz sermaye, emek ve iş gücünün verimli, kaliteli ve dinamik olması gerektiği tartışma götürmez. Bunların yanında diğer işletme içi ve dış enstrümanlarının da daha sağlam, güvenli, akılcı yöntemler ile yönetilebilmesi de kaçınılmaz zorunluluktur. Geleceğe yönelik planlarınızın oluşturulmasında Hızlı karar alıp hareket etmek, bu bilgileri hızlı bir şekilde uygulayabilmek çok önemlidir. Stratejik kararlar ve projeler bu anlamda ticaretin vazgeçilmezidir. Bu gereklilikler, büyümeyi, piyasada tutunmayı, karlılığı hedefleyen ve bunun için “Kurumsallaşmayı” ön planda tutan firmaların hayat ağacındaki ömrünü belirlemektedir. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için CEO GROUP diyoruz.

 

Mesleğinin CEO’su Muhasebe, Müşavirlik, Hukuk  ve dış ticaret alanlarında kendilerini çağdaş seviyede geliştiren yetişmiş yönetici ve alt birimlerinden oluşan CEO GROUP, bu sinerjiyi çalışma hayatına taşıyarak, birlikte daha verimli ve güçlü olunabileceğini göstermek için oluşturulmuştur.

  G.Orkun YURTOĞULLARI

Y.Kurulu Başkanı