YENİDEN YAPILANDIRMA

Ekonomik dalgalanmalar, piyasadaki hızlı değişimler, kurdaki dalgalanmalar, piyasadaki rekabet koşullarının değişmesi veya yönetimsel kararlar nedeniyle Şirketler ciddi finansal ve operasyonel sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu gibi sorunlar, devamında nakit ihtiyacını artırmakta ve kısa vadede önemli nakit akışı sorunlarına sebep olmaktadır. Şirketler, oluşan sorunların belirtilerini kriz ortaya çıkmadan önce görebilmekte, ancak hızlı bir şekilde finansal danışmanlık almaktan çeşitli nedenlerle kaçınmaktadır (olumsuz koşulların piyasada duyulmasını önlemek gibi sebeplerle). Pek çok durumda finansal ve operasyonel gidişatı, zamanında ve profesyonel müdahale ile olumlu yönde değiştirebilecek çözümler bulunmaktadır.

 Ceo Grup Kurumsal Finansman, Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı hizmetlerimiz ile, finansal sorun ile karşılaşan Şirketlere ve beklenen finansal performansı karşılayamayan Şirketler nedeniyle kredi süreçlerinde sorun yaşayan Bankalara, sorunların tespiti ve uygulanabilir çözümler konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Lokal ekibimiz, yurtiçi ve yurtdışı tecrübeleri ile duruma özgü çözüm sunarken, global ekibimiz sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde hizmet verebilmekteyiz.

Finansal yeniden yapılandırma

Finansal zorluk yaşayan Şirketler, hissedarları ve diğer paydaşları veya müşterileri finansal zorluk yaşayan Bankalar için, karşılaşılan duruma en uygun yeniden yapılandırma ve iyileştirme opsiyonlarını sunuyoruz:

Şirketler (veya müşterileri finansal zorluk yaşayan Bankalar) için;

Global ve lokal ekonomik koşullar nedeniyle şirket nakit akışında sorun yaşıyorsanız,

Kredi dokümanlarındaki finansal taahhütlerde ihlal yaşıyor veya ileride bu gibi durumla karşılaşmanız olası gözüküyorsa,

Yüksek finansal borç altında iseniz veya kısa vadeli nakit sıkışıklığı yaşıyorsanız,

Kurumsal yapınız, şirket faaliyetleriniz ile artık uyumlu değil ise,

Şirketinizin finansal durumu ile ilgili kaygılarınız var ve durum analizi yapılabilmesi için bağımsız finansal danışman hizmeti almak isterseniz,

Size en uygun finansal çözümü sunmaktan memnuniyet duyarız.

Borç Yapılandırma Hizmetleri

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Krizden çıkış için iyileştirme uygulamaları

En uygun yapılandırma opsiyonlarının sunulması

Bankalar ve diğer paydaşlar ile ortak bir çözüm sunulması

Borç servisi nakit akışının operasyönel nakit akışı ile uyumlu hale getirilmesi

Finansal ve ticari durumun daha anlaşılabilir hale getirilmesi

Bankalar, hissedarlar ve diğer paydaşlar için şirket değerinin en yüksek seviyeye çıkarılması

Yurtdışı tecrübe gerektiren yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Sunduğumuz hizmetler:

Kredi yapılandırma

Refinansman

Şirket finansal kurtarma çalışması

Yüksek finansal borç altındaki şirketlerde operasyönel yeniden yapılandırma

Bağımsız Mali Analiz Raporu (Independent Business Review)

Kurumsal sadeleştirme çalışması

Çıkış stratejisi yönetimi

İşletme sermayesi yönetimi

Borç kapasitesi ve likidite analizi

Finansal taahhüt yapılandırma ve izleme hizmetleri